Nauczanie informatyczne

Wydawać by się mogło, że informatyka to względnie niedawno włączony wątek w murach szkoły, ale nic bardziej mylnego, bowiem początkowe zajęcia pokazywały się regularnie w dwóch szkołach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wówczas zajęcia dokonywały się na Uniwersytecie Wrocławskim. Natomiast w ogólny zakres rąk pecety zainicjowały docierać w latach 80 XX wieku, wtedy PC-ty stały się globalne i ogólne, tytułowano je wtenczas jednostkowymi pecetami. W roku 1985 wyłącznił się główny ogólnodostępny harmonogram nauczania informatyki w technikach, stworzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne jak również zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Prymarne treningi w murach szkoły były ofiarowane przeważnie programowaniu pecetów, na okoliczność, iż nie było software użytkowego jak również szkoleniowego a także nie istniała jeszcze wówczas sieć komputerowa.

Gdy później pojawiało się już oprogramowanie faktycznie bardziej praktyczne, wtedy powiększało się zainteresowanie programami. Z kolei w szkole kładziono już poszerzony wpływ na czynności odszukiwania i spożytkowania informacji i tak też się dzieje po teraz.